recepcia@termalnekupalisko.com     +421 52/426 12 67

Geotermálna voda sa čerpá z  dvoch vrtov  z hĺbky 1742 m vrt č. 1 a 2502 m  vrt č. 2. Povrchová teplota geotermálnej vody z vrtu č.1 je 56 °C  a vrtu č. 2 59 °C. Chemické zloženie geotermálne vody je vápenato-horečnatá, hydrogén-uhličitanová, síranová, teplá, hypotonická. Hodnota celkovej mineralizácie 3,7-3,9g/l pre vrt č. 1 a 3,9-4,1g/l  pre vrt č. 2.

 

Zloženie geotermálnej vody

  jednotka Vrt č.1 Vrt č.2
Q l/s 28,3 33,2
T °C 56 59
pH   6,5 6,45
Ca2+ mg/l 487,0 505,0
Mg2+ mg/l 147,1 153,2
Fe celk. mg/l 1,32 1,45
Na+ mg/l 270,0 270,0
K+ mg/l 90,0 90,0
NH4+ mg/l 2,2 2,5
Cl- mg/l 72,3 73,7
SO42- mg/l 601,0 621,0
PO43- mg/l 0,051 0,032
HCO3 mg/l 2196,0 2257,0
celk. mineralizácia g/l 3,7-3,9 3,9-4,1